Projecten Pop en Spel

Na 7 reizen gemaakt te hebben, krijg ik dit jaar *( september 2014) bezoek van 2 mensen uit Nepal die een maand komen stage lopen, ze hebben de workshop gevolgd die ik daar een paar jaar geleden heb gegegeven en ze willen zich meer bekwamen in het poppenspel en lopen daarom een maand met me mee.

Ik doe deze projecten zonder daar verder loon voor te ontvangen, voor de kosten dan deze projecten in het buitenlandĀ is een gift van harte welkom en kan worden overgemaakt onderstaand gironummer.

Stichting Pop en spel
giro NL40INGB007233948
Ermelo

ALLE GEVERS BEDANKT !!!!!

steun.jpg